Saturday, May 9, 2009

Hakikat Cinta Dan Benci

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu,padahal ia amat baik bagimu,dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,sedang kamu tidak mengetahui."Surah Al-Baqarah:216


Cinta (al-Mahabbah) dan benci (al-Karahah),merupakan fitrah emosional yang dianugerahkan Allah Subhanawataala kepada seluruh umat manusia.Bagi seorang Muslim, cinta dan benci itu harus bersesuaian dengan syari'at, kerana boleh jadi,apa yang kita cintai itu sebenarnya adalah sesuatu yang buruk,dan sebaliknya yang kita benci itu adalah sesuatu yang sebetulnya baik buat kita (perhatikan firman di atas).Jika cara berfikir kita tidak bersesuaian dengan kehendak-Nya, maka akan ramai orang yang akan menjadi korban akibat tidak tahu menempatkan erti cinta dan benci ini.

Dalam Islam pula,cinta seseorang haruslah berprinsip mengikut (ittiba') dan ketaatan.Sebagaimana frimanNya, "Jika kamu benar-benar mencintai Allah,ikutilah aku (Rasulullah),nescaya Allah mengasihani dan mengampuni dosa-dosamu"(Surah Ali Imran : 31)

Salah satu cinta yang diajarkan Rasulullah Salallahu alaihi wasalam,diantaranya adalah mencintai dan mengasihi sesama insan.Kecintaan ini,sebagaimana pernah dicontohkan Rasulullah, beliau tidak pernah membezakan antara orang berpangkat dan orang awam,antara yang kaya dan miskin,bahkan antara orang Muslim dan orang kafir.Beliaupun tidak membenarkan seseorang berbuat tidak adil kepada sesuatu kaum hanya kerana kebencian kepada mereka.
"..........dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.Berlaku adillah,kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa."(Surah Al-Maidah : 8)

Ajaran cinta Islami yang mesti disemaikan bukanlah sebatas sesama muslim.Tetapi justeru sesama manusia dan sesama makhluk.

Rasululluah Salallahu alaihi wasalam bersabda,"Hakikat seorang Muslim adalah mencintai Allah dan RasulNya.sesamanya,serta jirin tetangga,melebihi atau sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendirinya"(HR.Iman Bukhari)

Kecintaan yang di buktikan akan menjadi amal soleh bagi pelakunya. Maka dari itu kecintaan mahupun kebaikan,meskipun baru tersirat dalam hati dan belum terlaksana,tetap akan mendapat pahala disis Allah. Sebaliknya,kebencian yang tersimpan dalam lubuk hati tidak tercatata sebagai keburukan,sehinggalah niatnya betul-betul dilakukan.(Al Hadis)

Ekspresi sebuah kebencian tidak lain sikap hasad yang dilarang Islam.Hasad adalah iri hati dan bersikap dengki terhadap orang atau kelompok lain,bahkan sedapat mungkin,berupaya menjatuhkan dan menghilangkan semua kepemilikan seseorang yang dianggap lawannya itu.Dari sini hasad akan berubah wujud menjadi hasutan,sebagaimana merekayasa isu dan gosip tanpa fakta untuk turut meyakinkan orang lain,agar sama-sama membenci bahkan menganiaya orang atau kelompok tertentu.

Benci yang hasad seperti di atas dilarang Rasulullah Salallahu alaihi wasalam,sabdanya, "Jauhilah oleh kalian sikap hasad,kerana hasad itu nescaya memakan amal kebaikanmu layaknya api menghanguskan kayu bakar"(HR.Abu Dawud)

Agar kecintaan tumbuh dan bersemai dalam diri setiap insan ,Rasulullah Salallahu alaihi wasalam mengajarkan ,"Wahai sekalian manusia,sebarkanlah salam (kedamaian),berilah makan orang yang memerlukan,sambungkan lah tali silaturahim,dan solatlah (tahajjud) pada sepertiga malam,nescaya kamu akan masuk syurga dengan damai"(HR.Iman Tirmidzi)

Demikian sebaik-baik kecintaan dalam Islam.Kedamaian disebarkan untuk dan kepada siapa pun.Seorang Muslim sebenar ialah apabila orang lain selamat dari perbuatan lisan,tangan mahupun kekuasaannya.(Fath-u Bari I : 76-86)

Cinta Dan Maksiat

Cinta adalah bagian dari fitrah,orang yang kehilangan rasa cinta dalam dirinya boleh dikatakan sebagai manusia yang tidak normal,tetapi ingat!!!!!!!ramai juga orang yang menderita kerana cinta dan boleh menyikapi rasa cinta dengan benar.

Allah Subhanawataala berfirman : "Dijadikan indah pada pandangan manusia,kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan iaitu wanita,anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,perak,kuda pilihan,binatang ternak dan sawah ladang.Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik."(Surah Ali Imran : 14)

Rasulullah Salallahu alaihi wasalam bersabda ;"Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu dan tuli."(HR.Abu Dawud dan Ahmad)

Cinta memang sudah ada di dalam diri kita, diantaranya ialah cinta terhadap lawan jenis.Tetapi apabila tidak berhati-hati cinta juga dapat membuta-tulikan kita.

Islam tidak melarang atau mengekang manusia dari rasa cinta tapi mengarahkan cinta tetap pada rel yang menjaga martabat kehormatan, baik wanita mahupun lelaki.kalaulah kita jatuh cinta ,maka hati-hatilah,kerana seperti meminum air laut semakin diminum semakin haus.Cinta yang setelah akad nikah,selebihnya adalah cubaan dan fitnah saja.Cara agar dapat mengendalikan rasa-cinta adalah dengan menjaga pandangan,jangan berkhalwat berdua-duaan,jangan dekati zina dalam bentuk apapun dan jangan saling bersentuhan.

Bagi orang tua yang membolehkan anaknya berpacaran,harus bersiap-siap menanggung risiko,kerana telah terbukanya pintu-pintu perzinaan,yang sangat Allah Subhanawataala dan RasulNya jaga agar manusia tidak sekali-kali memasukinya.

"Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan buruk."(Surah Al-Isra :32)

Marilah kita mengalihkan rasa cinta kita kepada Allah dengan memperbanyakan selawat,zikir,istighfar dan solat sehingga kita tidak diperdaya oleh nafsu,kerana nafsu yang akan memperdayakan kita.Sepertinya cinta padahal nafsu belaka.Berhati-hatilah.***


No comments: